Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Doet Actief verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je via de website www.doetactief.nl of per e-mail bij Doet Actief of om een andere reden persoonsgegevens aan Doet Actief verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Contactgegevens van Doet Actief
Verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van dit
privacybeleid is:

Doet Actief (KVK: 87925079)
Slingelandseweg 17A
3381 KZ Giessenburg
Email: info@doetactief.nl

2. Welke gegevens verwerkt Doet Actief en voor welk doel?
2.1 In het kader van je reservering worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
2.2 De Chinese Schouw verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact n.a.v. een informatieverzoek via de website
b) je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Doet Actief;
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop na een contactmoment gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Doet Atief en je te informeren over de ontwikkelingen van Doet Actief.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Doet Actief gebruikt mogelijk in de toekomst je naam en e-mailadres om je een online nieuwsbrief te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Doet Actief en haar bedrijven. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Doet Actief verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afloop van je het laatste contactmoment. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Doet Actief passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Doet Actief gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Per mail (info@doetactief.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Doet Actief zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen per e-mail.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Doet Actief je persoonsgegevens verwerkt, je verzoeken behandelt of eventuele andere vragen/ opmerkingen over dit privacybeleid, kan je contact opnemen via info@doetactief.nl.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.doetactief.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

7. Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Doet Actief hiermee omgaat en/ of vragen hebt hierover, kan je contact opnemen via info@doetactief.nl.

* De Doetsekom – Sportcafé ’t Kommetje en de De Chinese Schouw zijn handelsnamen van Doet Actief.